justbesilly.punt.nl
Hersentumoren bij kinderen
Algemeen.
 
 
Hoe vaak komt het voor ?

Hersentumoren zijn na leukemie de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. In Nederland wordt er per jaar ongeveer bij 100 kinderen een hersentumor vastgesteld.

 

Wat voor soorten hersentumoren komen bij kinderen voor ?
Er zijn zeer veel soorten hersentumoren bij kinderen. Er zijn grote verschillen wat betreft de behandeling en de prognose van deze tumoren. Alhoewel de groep kinderen met een hersentumor dus relatief groot is, bestaat deze in feite dus uit een verzameling van zeer verschillende ziekten. De meeste hersentumoren die bij kinderen worden gezien komen slechts zelden voor bij volwassenen. Het meest voorkomende type is het pilocytaire astrocytoom. Ongeveer 30 % van de patiënten heeft deze relatief goedaardige tumor. De kwaadaardige astrocytomen (o.a. ponsglioom) komen voor in 20 %, het medulloblastoom in 15 %, het ependymoom in 10 %, het craniopharyngioom in 10 % en kiemceltumoren in 5 % van de gevallen. Verder komen er nog een aantal typen veel zeldzamere tumoren voor.
  
Wat voor klachten geeft een hersentumor ?
Dikwijls ontstaan klachten ten gevolge van een verhoogde druk in de schedel. Dit kan verschillende oorzaken hebben:
De schedel vormt een afgesloten ruimte. Doordat de tumor ruimte inneemt blijft er voor de hersenen weinig ruimte over. Dit neemt soms nog toe door vochtvorming rond de tumor.
Als de tumor de afvloed van hersenvocht belemmert kan een waterhoofd ontstaan(hydrocephalus). Dit treedt met name op bij tumoren in de kleine hersenen.
De verhoogde druk geeft vooral klachten van hoofdpijn, misselijkheid en braken en een verminderd gezichtsvermogen. Uiteindelijk kan ook sufheid ontstaan
Er kunnen ook andere klachten ontstaan doordat het deel van de hersenen waarin de tumor zich bevindt niet meer normaal functioneert. Zo kan een tumor van de oogzenuw leiden tot een verminderd gezichtsvermogen en een tumor van de hersenstam tot slikstoornissen. Soms kan een hersentumor leiden tot het ontstaan van epileptische aanvallen.
 
 
Hoe stellen we de diagnose?
Bij verdenking op een hersentumor zal een CT scan of een MRI verricht worden. Indien op basis van een CT scan de diagnose is gesteld, wordt er altijd ook nog een MRI gemaakt, aangezien met dit onderzoek de hersenen beter in beeld kunnen worden gebracht. Als er verdenking bestaat op een tumor die zich binnen het centrale zenuwstelsel kan uitzaaien wordt ook een MRI van het wervelkanaal gemaakt. Om dezelfde reden wordt soms hersenvocht afgenomen via een ruggenprik. Het komt overigens vrijwel nooit voor dat hersentumoren uitzaaien naar andere organen. Onderzoek van andere organen is dan ook niet nodig in de meeste gevallen
In bepaalde situaties kan op basis van de MRI worden vastgesteld om wat voor tumor het gaat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bepaalde tumoren van de hersenstam (ponsglioom). Als er sprake is van bepaalde typen kiemceltumoren is het mogelijk om bepaalde stoffen, zogenaamde markers, aan te tonen in bloed of hersenvocht om op die manier een diagnose te stellen. In verreweg de meeste gevallen kan de diagnose echter alleen gesteld worden door het tumorweefsel zelf te onderzoeken. Hiervoor is een operatie nodig.
 
 
 
 Ponsglioom
Kwaadaardige astrocytomen komen bij kinderen vooral voor in de pons, een onderdeel
van de hersenstam. De diagnose kan op grond van de MRI veelal gesteld worden. Weefseldiagnose is meestal niet nodig en het nemen van een biopsie in dit gebied is niet zonder risico. De meeste kinderen met deze ziekte zullen komen te overlijden. Radiotherapie en in een latere fase chemotherapie worden wel gegeven. Dit heeft dikwijls een (tijdelijk) effect op de tumor, met een gunstig effect op de klachten.
 

Reacties

FEZAI op 17-06-2010 19:03
MIJN VROW HEEFT POLICYTAIRE ASTROCYTOMEIN KLEINE HERSEN .OPERATIE IS NIET MOOGLIK WAT KAN IK DOEN PLEASE HELP ME .
op 31-01-2011 09:30
hee, ik doe een spreekbeurt over hersentumoren kan jij me helpen?
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl