justbesilly.punt.nl
CT-scan
CT-Scan, Wat is het?
Een CT-Scan (scanner) werkt met Röntgenstralen. Zoals bij klassieke radiografie wordt de patiënt doorlicht.Voor gewone röntgenopnamen wordt de patiënt doorlicht vanuit een vaste röntgenbuis. De overblijvende X-stralen belichten een film. In de CT-Scan worden de beelden echter gemaakt door een röngtenbuis die rond de patiënt draait. Ook wordt er geen rechtstreekse belichting van de film gemaakt, doch de overblijvende X-stralen worden opgevangen door een ring van detectoren. Deze sturen signalen naar een krachtige computer die hieruit een CT-beeld op een beeldscherm kan samenstellen. Nadien kan men eventueel afdrukken van deze beelden maken. De CT-scan heeft het voordeel dat niet alleen de beenderen doch ook de "weke weefsels" (spieren, organen) rechtstreeks zichtbaar worden gemaakt. 
Een ander belangrijk verschil is dat een röntgenopname eigenlijk een superpositie weergeeft van de verschillende organen. De CT-beelden tonen doorsneden van het lichaam zodat elk orgaan apart beter beoordeelbaar is.
Sinds mei 2001 beschikt de Dienst Medische Beeldvorming van het Elisabeth Ziekenhuis over een nieuwe Multi-Slice Spiraal CT-scan.

 

  • bij de vroegere CT-scans werd voor één beeld een rotatie van de buis uitgevoerd, waarna de buis moest terugkeren in de start positie (wegens de kabels). Vervolgens werd het tafelblad met de patiënt wat opschoven en het toestel was klaar voor het volgende beeld. Door telkenmale dit maneuver te herhalen bekwam men een reeks doorsneden van het lichaam. Afhankelijk van het onderzochte orgaan werden ongeveer 10 tot 40 sneden uitgevoerd, waarbij dit onderzoek enkele minuten tot een kwartier duurde.
  • bij een spiraal CT-scan zijn er geen stroomkabels meer tussen de draaiende buis en het toestel zelf: door gebruik van slip-ring technologie wordt de electrische stroom als de verkregen digitale beeldinformatie doorgestuurd langs glijdende contacten. Dit heeft als grote voordeel dat de buis kan blijven ronddraaien zonder telkenmale te moeten terugkeren naar de beginpositie. Een onderzoek wordt nu uitgevoerd in één glijdende beweging terwijl de buis blijft ronddraaien. De verkregen informatie heeft als het ware de vorm van een spiraal of een springveer. Door hieruit stukjes informatie te "knippen" via speciale logaritmen kunnen terug doorsneden van de patiënt worden afgebeeld.  
  • een gewone spiraal CT-scan heeft 1 ring van detectoren. Een multi-slice spiraal CT-scan heeft actueel 4 rijen detectoren. Dit heeft voor gevolg dat bij elke rotatie 4 maal meer informatie wordt verkregen: eenzelfde volume kan dus 4 maal sneller worden gescand of met veel dunnere sneden (meer detail) worden uitgevoerd
  • de combinatie van deze technieken is dus bijzonder voordelig:
  • een onderzoek kan veel sneller worden uitgevoerd dan vroeger: de longen of de buik kunnen bijvoorbeeld in 15 seconden (ipv 15 minuten) worden gescand wat voor de patiënt veel aangenamer is en ook een betere diagnostiek oplevert (vb. door betere kontrastaankleuring)
  • er kunnen veel meer beelden worden gemaakt: waar vroeger een buikonderzoek ongeveer 40 sneden telde, worden nu 80 - 150 sneden uitgevoerd (afhankelijk van het gewenste detail). Deze sneden kunnen worden gereconstrueerd om hieruit beelden in andere snedevlakken samen te stellen, of 3-dimensionele afbeeldingen te maken.
  • deze nieuwe technieken maken het ook mogelijk om virtuele-endoscopie uit te voeren (het van binnenuit bekijken van lichaamsholten op CT-beelden, alsook kwalitatieve vaatonderzoeken te verrichten (vb. halsvaten, nierarteries, ledematen).
  • met dit toestel verrichten we nu ook de pre-operatieve planning voor het plaatsen van heup-prothesen en rug-chirurgie. De verkregen beelden worden digitaal doorgestuurd naar een computer in de operatie-zaal. De chirurgische instrumenten zijn gekoppeld aan deze computer en de locatie van deze instrumenten wordt gelinked aan de beelden. Op deze wijze kan via  Computer-Assisted-Surgery een optimale plaatsing van de prothesen worden gegarandeerd.

     

Afhankelijk van de probleemstelling is het frequent nodig een kleurstof (contrastproduct) toe te dienen. Alle weke weefsel hebben immers ongeveer dezelfde densiteit (grijswaarde) zodat het zonder contrast moeilijk is aanliggende structuren of normale van abnormale weefsels te onderscheiden. Voor veel toepassingen wordt dus via een ader in de arm een contraststof ingespoten. In deze gevallen dient de patiënt 4 uur voor het onderzoek nuchter blijven (niet eten of drinken).

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl